Wednesday, March 25, 2009

large-scale support vector machines

newton methodComments:
đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
64 nước cờ trên bàn thương lượng ebook
mbp là gì
thuyết erg
các nghịch lý nổi tiếng
chi square test là gì
nghệ thuật nói chuyện trước công chúng dale carnegie
định lý coase
học thuyết kỳ vọng của victor vroom
chiến thắng con quỷ trong bạn audio
điểm cân bằng nash

Giang Khẩu nằm ở sau lưng của cả đoàn, nói cách khác khách tới phải đi vòng qua sau lưng các gian khác mới thấy Huyện Giang Khẩu. So sánh với mấy quận Hoa Khê, Thiên An, Bích Trì, Huyện Hoa Dương thì kém quá nhiều.

- Như thế này thì Giang Khẩu chúng ta làm như thế nào mà thu hút đầu tư?
Tôn Cầm bực mình nói:
- Chủ nhiệm Cù, đám người cục Chiêu thương sao quá đáng vậy? Không nói các quận, ngay cả mấy huyện như Hoa Dương, Vọng Đường sao cũng có thể có vị trí tốt hơn chúng ta?

Cù Vận Bạch cũng có chút tức giận, lúc trước việc liên lạc với cục Chiêu thương do Bành Hiểu Phương phụ trách. Bây giờ Bành Hiểu Phương không tới, muốn hỏi y cũng vô dụng.

- Bỏ đi, chuyện đã như vậy thì làm ầm lên cũng không tác dụng. Chúng ta chuẩn bị thôi.
Cù Vận Bạch thở dài một tiếng mà nói:
- Chẳng qua vị trí kém thì người không chú ý sẽ không thể đi tới bên này.

- Đúng thế, người biết đến khu Khai Phát Giang Khẩu chúng ta đã không nhiều, như thế này thì ai còn nhớ tới khu Khai Phát Giang Khẩu? Chủ nhiệm Bành làm việc không có trách nhiệm.
Tôn Cầm không bỏ qua việc này:
- Trước đó một tháng đã chuẩn bị mà còn như vậy sao? Có muốn làm Phó chủ nhiệm nữa hay không, Trưởng phòng Hoàng, anh thấy sao?

Hoàng Trung Kiệt cười cười không trả lời.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]